blog-banner

Webinaarien vallankumous: Miksi ne ovat tehokas tapa viestiä?

Webinaari on kustannustehokas, tavoittava ja monipuolinen tapa välittää viestiä laajalle yleisölle missä tahansa. Lue alta asiantuntijamme näkemys siitä, mitä kaikkia hyötyjä webinaaritoteutuksesta yrityksellesi on.

Miksi webinaarit ovat tehokas tapa viestiä?

Webinaarit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan tehokkaana viestintävälineenä yritysten ja organisaatioiden keskuudessa. Niiden suosio johtuu monesta syystä, josta tärkeimpänä voidaan pitää niiden kykyä tavoittaa suuri yleisö ympäri maailmaa reaaliaikaisesti. Webinaarit mahdollistavat vuorovaikutteisen viestinnän osallistujien kanssa, jonka vuoksi ne ovat erinomainen kanava tiedon välittämiseen, koulutukseen ja markkinointiin. Yhä useammat yritykset ja organisaatiot ovat huomanneet niiden potentiaalin myynnin kasvattamisessa, brändin tunnettuuden lisäämisessä ja henkilöstölle suunnatussa sisäisessä viestinnässä. Webinaarit ovat tehokas tapa esitellä ja markkinoida yrityksen tuotteita ja palveluita. Niiden avulla voi järjestää esimerkiksi tuotelanseerauksia, live-demoja, koulutuksia, henkilöstöinfoja ja talouskatsauksia.

Webinaarit ovat tehokkaita viestintämuotoja monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta. Mahdollisuus jakaa erilaisia esitysmateriaaleja, esittää kysymyksiä ja kyselyjä ja keskustella muiden osallistujien kanssa luo osallistavan ja interaktiivisen ilmapiirin. Tämä lisää osallistujien sitoutumista ja aktiivisuutta, mikä puolestaan parantaa viestin tavoittavuutta ja tehoa. Webinaarin aikana tapahtuvan tiedon saannin ohessa mahdollisuus kysyä lisätietoja heti, saaden niihin vastauksia reaaliajassa, on tehokasta ajan ja resurssien käyttöä. Webinaarista syntyvä tallenne mahdollistaa aiheeseen palaamisen myös myöhemmässä ajankohdassa ja materiaalia voi hyödyntää vaikkapa markkinoinnissa ja mainonnassa. Lisäksi webinaarit tarjoavat mahdollisuuden saada tarkempaa dataa osallistujista, esimerkiksi heidän kiinnostuksen kohteistaan ja käyttäytymisestään webinaarin aikana. Webinaarit ovat helppo muuntaa myös saavutettavaan muotoon.

Stremia – laadukasta teknistä tukea webinaareihin

Stremia on toiminut vuodesta 2011 lähtien yhtenä johtavista hybridi- ja etätapahtumien teknisistä yhteistyökumppaneista Suomessa. Toteutamme vuosittain yli 800 suoraa verkkotapahtumaa ja useita videotuotantoja eri toimialoille. Asiakkainamme on merkittäviä suomalaisia julkishallinnon ja yksityisen sektorin toimijoita, jotka haluavat varmistaa, että heidän tapahtumillaan on laadukas tekninen toteutus alusta loppuun.

Stremian vahvuutena on ammattitaitoinen tiimi, jolla on kattava tekninen ja tuotannollinen osaaminen tapahtumien järjestämisessä. Asiakkaalle nimetty Stremian oma tuottaja huolehtii yhdessä asiakkaan kanssa tuotannon suunnittelusta ja siitä, että tapahtuma toteutetaan laadukkaasti ja suunnitelmien mukaisesti. Stremian tuottaja vastaa tapahtuman suunnitteluun liittyvistä teknisistä käytännön yksityiskohdista ja ammattitaitoinen tekninen tiimimme huolehtii, että tapahtuma etenee sujuvasti ja  aikataulun mukaisesti. Asiakkaamme voivat keskittyä tärkeimpään, eli sisällön luomiseen ja viestin välittämiseen, kun tuotannon tekninen osaaminen on varmasti hyvissä käsissä.

Stremia tarjoaa webinaareilleen myös saavutettavuuspalveluja ja editointia, jolloin koko palvelu teknisestä suunnittelusta alkaen toteutukseen ja aina lopputuotteeseen asti on mahdollista hankkia yhdestä paikasta laadukkaasti ja ammattitaidolla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit