hero-banner

Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä

Stremia Oy, Y-tunnus 2377558-9

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jarkko Laaksonen
Niittyläntie 2, 00630 Helsinki
+358 400 959 272
Sähköpostiosoite: info@stremia.fi

3. Rekisterin nimi

Stremia Oy:n asiakas- ja henkilötietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakastietoja käytetään asiakaspalvelun tarpeisiin. Henkilötietoja käytetään
henkilöstöhallinnan tarpeisiin. Henkilötietoja tarvitaan myös logistiikkatehtävien
suorittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, lähi- ja postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaat, yhteistyökumppanit, uutiskirjeen tilaajat.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Osoitetietoja voidaan luovuttaa Stremia Oy:n julkaisujen postituksesta vastaavalle
postitusyritykselle, mutta vain Stremia Oy:n julkaisujen postitusta varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan
välittömästi käsittelyn jälkeen. Tallennetut tiedot: Tiedot tallentuvat järjestelmään
sähköisesti. Saapuneiden tietojen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu.

9. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Henkilötietojen siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle vaatii rekisterinpitäjän
kirjallisen etukäteisluvan. Tällainen siirto on sallittu vain, jos kolmansiin maihin tai
kansainvälisille organisaatioille tehtävät siirrot noudattavat GDPR:n säännöksiä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia
virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä sekä
muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen
tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista
vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista
vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.

11. Evästeiden käyttö

Sivusto käyttää hyödyksi sivustolla evästeitä, eli ”keksejä”. Keksit keräävät tietoa
sivuston käyttäjien käyttäytymisestä sivustolla, jotta sivustoa voidaan kehittää
käyttäjäystävällisemmäksi. Keksejä käytetään hyödyksi myös mm. sivuston
rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistarkoituksissa.

Stremia Oy:n verkkosivuston keksejä voidaan hyödyntää sivuston käytettävyyden
kehitykseen (Google Analytics, Hotjar tai muu vastaava kolmannen osapuolen
analytiikka- ja seurantapalvelu) sekä yrityksen markkinointitarkoituksiin (Facebook,
Google AdWords tai muu vastaava mainoskanava). Sivuston keksit keräävät mm.
demografia- ja aihepiiritietoja, joista voi selvitä käyttäjän ikä ja sukupuoli, sekä
aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista.
Evästeet eivät ole haitallisia eikä niistä aiheudu haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai
internetin käytölle. Kekseillä kerätään mm. seuraavia tietoja sivuston käyttäjistä:

– käyttäjän IP-osoite
– kellonaika
– käytetyt sivut
– selaintyyppi
– mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
– miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
– mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Keksien poisto ja estäminen

Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelun evästeet voit estää
halutessasi selaimeesi asennettavalla lisäosalla. Muut keksit voit poistaa tai estää
käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. Stremia ei takaa sivuston täydellistä
toimivuutta, mikäli evästeiden käyttö on estetty sivustolla.